Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarrekening

Domein lasten

Rekening 2020

Primaire begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Domein ruimte en economie

D1RE1.19

Algemeen

1.049

656

162

638

D1RE2.19

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

3.251

3.471

848

1.070

D1RE3.19

Bedrijven kunnen groeien

272

217

335

340

D1RE4.19

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

376

377

509

479

Subtotaal

4.948

4.721

1.855

2.526

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

34.657

29.763

35.627

34.255

D2SG2.19

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

11.199

11.086

13.526

13.212

D2SG3.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

11.903

11.839

13.225

13.317

Subtotaal

57.758

52.687

62.379

60.784

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.19

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

12.703

12.956

12.452

11.291

D3LD3.19

Verduurzaming van de leefomgeving

6.230

5.933

6.856

6.975

Subtotaal

18.933

18.889

19.308

18.266

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

42.491

41.440

45.553

44.993

D4IB2.19

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

158

338

238

199

D4IB3.19

Vennootschapsbelasting

2

1

1

Subtotaal

42.651

41.779

45.792

45.193

Totaal Lasten

124.291

118.076

129.333

126.769

Domein baten

Rekening 2020

Primaire Begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Domein ruimte en economie

D1RE1.19

Algemeen

2.484

2.271

2.619

2.539

D1RE2.19

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

2.663

3.599

1.190

1.422

D1RE3.19

Bedrijven kunnen groeien

92

67

67

D1RE4.19

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

64

166

98

Subtotaal

5.239

5.934

4.043

4.126

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

15.487

9.442

13.308

11.937

D2SG2.19

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

921

617

766

1.211

D2SG3.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

7.839

6.444

6.530

6.630

Subtotaal

24.247

16.503

20.605

19.779

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.19

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

890

513

457

606

D3LD3.19

Verduurzaming van de leefomgeving

306

444

444

900

Subtotaal

1.196

957

901

1.506

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

95.087

97.045

101.205

101.840

D4IB2.19

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

D4IB3.19

Vennootschapsbelasting

Subtotaal

95.087

97.045

101.205

101.840

Totaal Baten

125.769

120.440

126.754

127.251

Rekening 2020

Primaire begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Resultaat voor bestemming

1.478

2.364

-2.579

483

Dotaties aan reserves

15.823

15.504

18.611

18.064

Onttrekkingen aan reserves

14.345

13.142

18.245

15.676

Saldo mutaties reserves

-1.478

-2.362

-366

-2.388

Resultaat na bestemming

0

2

-2.946

-1.905

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2022 14:42:53 met de export van 04/28/2022 14:24:36