Jaarverslag

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Samen met inwoners en bedrijven streven wij naar een duurzame instandhouding van de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat wij inzichtelijk hebben welke kapitaalgoederen er zijn, wat de onderhoudsbehoefte is en wanneer vervanging aan de orde is. Binnen de gestelde kaders zorgen wij er voor dat de openbare ruimte in stand blijft.

Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen een (participatieve) bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door initiatieven om de leefomgeving aantrekkelijker maken. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren.

Door de klimaatverandering, het opraken van fossiele brandstoffen en de toenemende schaarste van grondstoffen is een verduurzaming van de leefomgeving noodzakelijk. Wij willen de leefomgeving klimaat-adaptief inrichten en zoveel mogelijk handelen naar de circulaire economie gedachte.

Lasten, baten en saldo

Lasten

31.290.398

21,6 %

Baten

7.716.991

5,4 %

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2022 14:42:53 met de export van 04/28/2022 14:24:36