Jaarverslag

Domein samenleving en gezondheid

Domein samenleving en gezondheid

In dit jaar werden wij wederom in de ban gehouden door corona. Dit heeft veel gevergd van onze inwoners: jong en oud. En ook onze ondernemers. Gelukkig hebben wij ondernemers wederom kunnen ondersteunen door de Tozo (tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) en de Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Hierbij hebben wij de menselijke maat toegepast.
Daarnaast zien wij dat ook veel jongeren en ouderen het moeilijk hebben gehad en zich eenzaam voelden. Ook hen hebben wij kunnen ondersteunen.
Wij stimuleren en streven naar een rookvrije omgeving voor onze inwoners. Steeds meer plekken worden of zijn rookvrij, zoals speelplekken en diverse (sport)verenigingen. Team Sportservice ondersteunt locaties bij het realiseren van een rookvrije en gezonde(re) omgeving.

Lasten, baten en saldo

Lasten

62.216.183

43,0 %

Baten

23.692.299

16,6 %

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2022 14:42:53 met de export van 04/28/2022 14:24:36