Bijlagen

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Voor de uitwerking van de in de titel opgenomen items wordt verwezen naar de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2022 14:42:53 met de export van 04/28/2022 14:24:36